Op het gebied van personen- en familierecht zijn de meest voorkomende zaken de volgende:

  • testamenten
  • samenlevingscontracten, huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
  • verklaringen van erfrecht, aangifte erfbelasting, afwikkelen van nalatenschappen en verdeling van nalatenschappen
  • verdelingen na echtscheiding of ontbinding partnerschap
  • schenkingen

 

Meer informatie >