Het legaliseren van een handtekening houdt in dat de notaris of ambtenaar van de gemeente vaststelt dat u degene bent die het document heeft getekend. U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris of medewerker van het kantoor of ambtenaar. Door een legalisatie van uw handtekening kan er geen verwarring of onenigheid ontstaan over de juistheid van uw handtekening.

Waar legaliseren?
Uw handtekening kunt u legaliseren bij iedere notaris in Nederland. De notaris of een medewerker van het kantoor controleert of uw handtekening echt is en tevens controleert hij de geldigheid van uw identiteitsbewijs. De notaris die uw handtekening legaliseert, kan hiervoor kosten in rekening brengen. Indien u de door ons toegezonden verklaring op ons kantoor ondertekend, brengen wij geen kosten in rekening. Ook kunt u uw handtekening laten legaliseren bij een Stadsloket naar keuze.

Stappen legalisatie

1. U ondertekent het document niet van te voren.

2. Bij uw komst naar het notariskantoor/het Stadsloket neemt u het document mee dat u dient te ondertekenen.

3. U neemt voorts uw geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitsbewijs/vreemdelingendocument) mee.

4. U ondertekent het betreffende document in het bijzijn van de notaris of een medewerker van het notariskantoor en u toont daarbij uw legitimatiebewijs.

5. Er wordt een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt. Op de kopie wordt een verklaring gezet dat uw legitimatiebewijs is gecontroleerd conform de voor het notariaat geldende regelgeving.

Legaliseren voor ons kantoor
Hebben wij uw gelegaliseerde handtekening nodig voor een door ons kantoor op te stellen akte? Voor het legaliseren van uw handtekening kunt u zonder afspraak bij ons binnen lopen op werkdagen tussen 9.30 uur en 16.30 uur. In verband met de lunchpauze liever niet tussen 12:30 en 13:00 uur.

Legaliseren voor een ander kantoor of andere instantie
Heeft een ander notariskantoor of een andere instanties uw gelegaliseerde handtekening nodig? Voor het legaliseren van uw handtekening kunt u zonder afspraak bij ons binnen lopen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.30 uur en 16.30 uur. In verband met de lunchpauze liever niet tussen 12:30 en 13:00 uur.

De kosten voor het legaliseren van uw handtekening bedragen:

  • Indien het een legalisatie is voor een ander notariskantoor brengen wij geen kosten in rekening en zullen wij voor verzending zorg dragen.
  • Indien de legalisatie niet voor een notariskantoor is zijn de kosten € 75,– per legalisatie inclusief BTW.  U kan het document na 2 dagen ophalen en de kosten per pin voldoen.