Banken rekenen 0,5% aan negatieve rente voor tegoeden boven de 1 of 2,5 miljoen euro (per bank verschillend) die bij hen zijn ondergebracht.

Op grond van de wet is een notaris verplicht een derdengeldenrekening (of derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) aan te houden. Op zo’n rekening staat geld dat cliënten aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij. Nadat alle aktes zijn gepasseerd en alle noodzakelijk controles zijn uitgevoerd worden alle betrokken partijen van dezelfde rekening weer uitbetaald. Denk hierbij aan de uitbetaling van verkoopopbrengsten aan verkopers, de belastingdienst voor de uitbetaling van de overdrachtsbelasting en/of tussenpersonen, maar ook het uitkeren van de erfdelen van een nalatenschap.

Normaal gesproken hoeft u bijvoorbeeld over een vermogen van 4 ton geen negatieve rente te betalen over dit tegoed op uw spaarrekening. Dit verandert dus als u dit vermogen aanwent voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of bedrijfspand, omdat u het vermogen dan (deels) stort op de derdengeldenrekening. Op onze derdenrekening staat iedere dag een bedrag hoger dan de genoemde grens die de banken nu aanhouden. De banken hebben aangegeven de bedragen op deze derdengeldenrekeningen niet uit te zonderen.

De bewaringspositie op onze derdenrekening mag niet negatief zijn en dat wordt het wel als wij de negatieve rente niet doorberekenen aan de cliënten. Wij zullen deze negatieve rente dan ook helaas moeten doorbereken aan onze cliënten. De hoogte van de negatieve rente is afhankelijk van het bedrag en de looptijd waarop de door u, of de door uw hypotheekverstrekker, gestorte tegoeden op onze derdengeldenrekening in beheer blijven staan. Aangezien wij geen onderscheid kunnen maken door welke betaling de genoemde grens is overschreden voeren wij de volgende best werkbare oplossing in:

Vanaf € 100.000,- brengen wij voor iedere dag dat de gelden op onze derdengeldenrekening staan € 2,00 in rekening per € 100.000,-. Deze kosten worden vervolgens door verkoper en koper gedragen. Door de koper worden deze kosten gedragen vanaf het moment dat de gelden op onze derdengelden rekening zijn gestort tot de dag van de daadwerkelijke overdracht. Door de verkoper worden deze kosten gedragen vanaf de dag van de daadwerkelijke overdracht tot het moment van de overboeking. Wij kunnen de koopsom pas aan de verkoper overmaken na controle van alle registers. De registers zijn pas bijwerkt na één of twee dagen (of meer als er een weekend of Nationale feestdag tussen zit), afhankelijk van het tijdstip van de overdracht. Indien de overdracht vóór 15:00 uur ingeschreven kan worden in het Kadaster, kunnen de gelden de volgende dag overgemaakt worden aan de verkoper (tenzij er een weekend tussen zit, of een Nationale feestdag). Indien de overdracht na 15:00 uur ingeschreven wordt in het Kadaster, kunnen de gelden pas na minimaal 2 werkdagen overgemaakt worden aan de verkoper.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Op maandag 1 juni vindt de overdracht van een woning plaats om 10:00 uur. Koper en verkoper zijn een koopsom van € 300.000,- overeengekomen. De gelden van de koper worden vier (4) dagen voor de overdracht overgemaakt op onze derdengeldenrekening.
Bij de koper wordt in rekening gebracht: (3 x € 2,00) x 4 dagen = € 24,00.
Bij de verkoper wordt in rekening gebracht: (3 x € 2,00) x 2 dagen = € 12,00.

Indien de overdracht niet op maandag 1 juni, maar op vrijdag 5 juni na 14:00 uur plaatsvindt, dan zal in dit voorbeeld bij de verkoper in rekening worden gebracht: (3 x €2,00) x 5 dagen = € 30,00.

Hetzelfde geldt voor alle andere bedragen die wij voor u houden op onze derdengeldenrekening.