Banken rekenen 0,5% aan negatieve rente voor tegoeden boven de 1 of 2,5 miljoen euro (per bank verschillend) die bij hen zijn ondergebracht.

Op grond van de wet is een notaris verplicht een derdengeldenrekening (of derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) aan te houden. Op zo’n rekening staat geld dat cliënten aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij. Nadat alle aktes zijn gepasseerd en alle noodzakelijk controles zijn uitgevoerd worden alle betrokken partijen van dezelfde rekening weer uitbetaald. Denk hierbij aan de uitbetaling van verkoopopbrengsten aan verkopers, de belastingdienst voor de uitbetaling van de overdrachtsbelasting en/of tussenpersonen, maar ook het uitkeren van de erfdelen van een nalatenschap.

Normaal gesproken hoeft u bijvoorbeeld over een vermogen van 4 ton geen negatieve rente te betalen over dit tegoed op uw spaarrekening. Dit verandert dus als u dit vermogen aanwent voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of bedrijfspand, omdat u het vermogen dan (deels) stort op de derdengeldenrekening. Op onze derdenrekening staat iedere dag een bedrag hoger dan de genoemde grens die de banken nu aanhouden. De banken hebben aangegeven de bedragen op deze derdengeldenrekeningen niet uit te zonderen.

De bewaringspositie op onze derdenrekening mag niet negatief zijn en dat wordt het wel als wij de negatieve rente niet doorberekenen aan de cliënten. Wij zullen deze negatieve rente dan ook helaas moeten doorbereken aan onze cliënten. De hoogte van de negatieve rente is afhankelijk van het bedrag en de looptijd waarop de door u, of de door uw hypotheekverstrekker, gestorte tegoeden op onze derdengeldenrekening in beheer blijven staan. Aangezien wij geen onderscheid kunnen maken door welke betaling de genoemde grens is overschreden voeren wij de volgende best werkbare oplossing in:

Vanaf € 100.000,- brengen wij voor iedere dag dat de gelden op onze derdengeldenrekening staan € 1,50 in rekening. Bij een overdracht van een woning met bijvoorbeeld een koopsom van € 300.000 gaan wij er van uit dat de koopsom gemiddeld één week op onze derdengeldenrekening staat: 7 x € 1,50 = € 10,50. Deze kosten worden vervolgens door verkoper en koper gedragen, ieder voor de helft. Wij delen deze kosten omdat de koopsom vaak één à twee dagen voor de overdracht op onze rekening staat en wij die koopsom pas aan de verkoper mogen overmaken na controle van alle registers die pas na één of twee dagen (of meer als er een weekend tussen zit) zijn bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor alle andere bedragen die wij voor u houden op onze derdengeldenrekening.