Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting voor 2018

 

Tarieven

 Belaste verkrijging Partner en kinderen Kleinkinderen Overig
€  0 – 123.248,00 10% 18% 30%
€ 12.324,00 € 22.184,00 € 36.974,00
€  123.248,00 en hoger 20% 36% 40%

 


Vrijstellingen erfbelasting

Partner € 643.194,00
Invalide kind € 61.106,00
Kind € 20.371,00
Kleinkind € 20.371,00
Ouder € 48.242,00
Overige verkrijger (zoals een broer of zus) € 2.147,00

 


Vrijstellingen schenkbelasting

Kind (per jaar) € 5.363,00
Kind (verhoging voor kind 18-40 jaar: bestedingsvrij) € 25.731,00
Kind (verhoging voor kind 18-40 jaar: studie) € 53.602,00
Kind (verhoging voor kind 18-40 jaar: eigen woning) € 100.800,00
Overgangsrecht eigen woning: vóór 2010 € 27.871,00
Overgangsrecht eigen woning: 2015-2016 € 47.198,00
Overige verkrijger (per jaar) (zoals een broer of zus) € 2.147,00
Overige verkrijger (verhoging voor verkrijger 18-40 jaar: eigen woning) € 100.800,00

 


Schenking aan kind
Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in beginsel € 25.731,-. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 53.602,-.

Als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 100.800,-.

Van deze hogere schenkingen dient u wel aangifte te doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

 

Overgangsrecht bij eenmalige schenking € 100.800,-
Hebben uw ouders al eerder een schenking gedaan waarbij u een beroep heeft gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling in verband met uw eigen woning? Dan kunt u niet in alle gevallen de vrijstelling van € 100.800,- nog gebruiken of aanvullen. Er zijn drie situaties denkbaar waar overgangsrecht voor geldt:

  1. Ontvanger heeft alleen vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling benut Uw ouders kunnen u in 2018 aanvullend maximaal € 27.871,- vrijgesteld schenken waarvan € 5.363,- ter vrije besteding.
  2. Ontvanger heeft in 2010, 2011, 2012, 2013 of 2014 een beroep gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling Uw ouders kunnen u in 2018 geen schenking doen met toepassing van de verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.800,-. Voor deze groep geldt geen inhaalmogelijkheid.
  3. Ontvangers die in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling Voor schenkingen met de oude verhoogde vrijstelling in 2015 (€ 52.752,-) of 2016 (€ 53.016,-) geldt in 2018 een aanvullende vrijstelling van € 47.198,-, waarvan € 5.363,- ter vrije besteding. De totale vrijstelling komt voor de ontvangers zo uit op € 100.000,-. Er moet wel worden geschonken vóór 1 januari 2019.

 

Ondernemingsvermogen
Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.071.987,00 vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

 

Pensioen en erfbelasting
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van voor partners. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 166.161,-.

 

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting
Voor de erfbelasting krijgt u over het algemeen automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Indien dit niet het geval is en bij u kenbaar is dat erfbelasting verschuldigd is, dient u zelf een aangifte formulier aan te vragen.

Voor de schenkbelasting dient u het formulier altijd zelf aan te vragen, tenzij de schenking lager is dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. Uw aangifte moet bij de belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg of deed.

Uiteraard kan ons kantoor de aangifte erfbelasting of schenkbelasting voor u verzorgen.