Tarieven en vrijstelling erfbelasting voor 2020

Tarieven erfbelasting

Belaste verkrijging Partner en kinderen Kleinkinderen Overig
€ 0 – 126.723,00 10% 18% 30%
€ 12.672,00 € 22.810,00 € 38.016,00
€  126.723,00 en hoger 20% 36% 40%

Erfbelasting vrijstelling

Partner € 661.328,00
Invalide kind € 62.830,00
Kind € 20.946,00
Kleinkind € 20.946,00
Ouder* € 49.603,00
Overige verkrijger (zoals een broer of zus) € 2.208,00

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 49.603,-. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 49.603,-.

Ondernemingsvermogen

Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.102.209-. vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van voor partners. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van
€ 170.846,-.

Aangifte doen voor erfbelasting

Voor de erfbelasting krijgt u over het algemeen automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Indien dit niet het geval is en bij u kenbaar is dat erfbelasting verschuldigd is, dient u zelf een aangifte formulier aan te vragen.

Uiteraard kan ons kantoor de aangifte erfbelasting of schenkbelasting voor u verzorgen.