Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting voor 2019

 

Tarieven

 Belaste verkrijging Partner en kinderen Kleinkinderen Overig
€  0 – 124.727,00 10% 18% 30%
€ 12.472,00 € 22.450,00 € 37.418,00
€  124.727,00 en hoger 20% 36% 40%

 


Vrijstellingen erfbelasting

Partner € 650.913,00
Invalide kind € 61.840,00
Kind € 20.616,00
Kleinkind € 20.616,00
Ouder* € 48.821,00
Overige verkrijger (zoals een broer of zus) € 2.173,00

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 48.821,-. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 48.821,-.


Vrijstellingen schenkbelasting

Kind (per jaar) € 5.428,00
Kind (verhoging voor kind 18-40 jaar: bestedingsvrij) € 26.040,00
Kind (verhoging voor kind 18-40 jaar: studie) € 54.246,00
Kind (verhoging voor kind 18-40 jaar: eigen woning) € 102.010,00
Overgangsrecht eigen woning: vóór 2010 € 28.206,00
Overige verkrijger (per jaar) (zoals een broer of zus) € 2.173,00
Overige verkrijger (verhoging voor verkrijger 18-40 jaar: eigen woning) € 102.010,00

 


Schenking aan kind
Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in beginsel € 26.040,-. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 54.246,-.

Als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 102.010,-.

Van deze hogere schenkingen dient u wel aangifte te doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

 

Overgangsrecht bij eenmalige schenking € 102.010,-
Hebben uw ouders al eerder een schenking gedaan waarbij u een beroep heeft gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling in verband met uw eigen woning? Dan kunt u niet in alle gevallen de vrijstelling van € 102.010,- nog gebruiken of aanvullen. Er s één situatie denkbaar waar overgangsrecht voor geldt:

  1. Ontvanger heeft alleen vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling benut Uw ouders kunnen u in 2018 aanvullend maximaal € 28.206,- vrijgesteld schenken waarvan € 5.428,- ter vrije besteding.
  2. Ontvanger heeft in 2010, 2011, 2012, 2013 of 2014 een beroep gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling Uw ouders kunnen u in 2019 geen schenking doen met toepassing van de verhoogde vrijstelling van maximaal € 102.010,-. Voor deze groep geldt geen inhaalmogelijkheid.

Ondernemingsvermogen
Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.084.851,00 vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

 

Pensioen en erfbelasting
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van voor partners. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 168.155,-.

 

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting
Voor de erfbelasting krijgt u over het algemeen automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Indien dit niet het geval is en bij u kenbaar is dat erfbelasting verschuldigd is, dient u zelf een aangifte formulier aan te vragen.

Voor de schenkbelasting dient u het formulier altijd zelf aan te vragen, tenzij de schenking lager is dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. Uw aangifte moet bij de belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg of deed.

Uiteraard kan ons kantoor de aangifte erfbelasting of schenkbelasting voor u verzorgen.