In 1970 is het notariskantoor, door thans oud notaris J.J. de Die, als tweede notariskantoor in Amstelveen aan de Parklaan 2 gevestigd.

Onder leiding van de heer De Die heeft het notariaat in Amstelveen gedurende 25 jaar een gedegen naam opgebouwd, waaraan met name de persoonlijke benadering van cliënten heeft bijgedragen. Velen hebben de weg naar de Parklaan gevonden om de vaak ingewikkelde notariële materie betreffende hun huis, onderneming, of familiekwesties, in goede banen te doen geleiden. In 1995 heeft notaris De Die zich als notaris teruggetrokken en is, de sedert 1986 aan het kantoor verbonden, Mr H. Bellaar hem als notaris opgevolgd.

De heer Bellaar is geen onbekende in Amstelveen. Hij groeide op in Ouderkerk aan de Amstel, heeft in Amstelveen op school gezeten en heeft Amstelveen dan ook van dorp tot stad zien groeien.

Het notariaat heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door een persoonlijke benadering van de cliënt. Met name de particuliere cliënten blijken zich thuis te voelen in een omgeving waar in gewoon Nederlands, op rustige wijze, met de nodige voorbeelden, de inhoud van de notariële akte wordt uitgelegd. Een cliënt mag, bij wijze van spreken, niet de deur uit als hij niet begrepen heeft waar het om gaat.

Ook de zakelijke cliënt, met name de sector midden en kleinbedrijf, voelt zich thuis in de omgeving waar zonder veel omhaal verteld wordt hoe de vork in de steel zit en welke mogelijkheden of oplossingen er voor zijn probleem zijn aan te dragen.

Die persoonlijke aanpak en benadering leidt ertoe dat ook duidelijk de tijd wordt genomen om de cliënt te laten vertellen wat er aan schort, welke dienst hij van de notaris verwacht en of de notaris die gevraagde dienst ook wel kan leveren zoals de cliënt dat wil.

Ook in de gevallen dat de notaris niet de juiste persoon is zal dat worden aangegeven. Het komt dan ook voor dat na een half uur praten blijkt dat een notariële dienst niet nodig is. In zo’n geval zal dan in het algemeen geen declaratie worden verzonden, uitgaande van de gedachte: “de kost gaat voor de baat”. Later zult U misschien wel nuttig gebruik kunnen maken van ons notariskantoor en dan zal uiteraard een nota volgen, echter in het algemeen gebaseerd op de tijd die aan de zaak is besteed.