Op het gebied van rechtspersonen is veelvuldig vraag naar de oprichting van:

 • besloten vennootschappen
 • naamloze vennootschappen
 • vennootschappen onder firma
 • commanditaire vennootschappen
 • maatschappen
 • coöperatieve verenigingen
 • verenigingen
 • stichtingen

Daaraanvolgend worden ook diensten verleend betreffende:

 • overdracht van aandelen
 • vestiging van beperkte rechten op aandelen
 • fusie en splitsing van rechtspersonen
 • statutenwijzigingen

Vraag informatie aan bij de notaris

Voor meer informatie neemt u contact op met notariaat Bellaar in Amstelveen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van het oprichten van rechtspersonen, het overdragen van aandelen en het wijzigen van statuten.