Op het gebied van rechtspersonen is veelvuldig vraag naar de oprichting van:

  • besloten vennootschappen
  • naamloze vennootschappen
  • vennootschappen onder firma
  • commanditaire vennootschappen
  • maatschappen
  • coöperatieve verenigingen
  • verenigingen
  • stichtingen

Daaraanvolgend worden ook diensten verleend betreffende:

  • overdracht van aandelen
  • vestiging van beperkte rechten op aandelen
  • fusie en splitsing van rechtspersonen
  • statutenwijzigingen

Vraag informatie aan bij de notaris

Voor meer informatie neemt u contact op met notariaat Bellaar in Amstelveen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van het oprichten van rechtspersonen, het overdragen van aandelen en het wijzigen van statuten.