Ik heb geen testament. Wie krijgt mijn bezit als ik overlijd?

Als iemand geen testament heeft, bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn en welk deel ze krijgen. De wet kent vier groepen wettelijke erfgenamen:

Groep 1

  • partner (alleen huwelijk of geregistreerd partnerschap);
  • kinderen. Is een kind overleden, dan erven diens kinderen samen het erfdeel van hun ouders (en zo verder).

Indien er een echtgenoot of geregistreerd partner is, dan wordt deze (tezamen met de kinderen) als eerste aangewezen als erfgenaam. Het huidige erfrecht bepaalt dat de kinderen hun erfdeel tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) in beginsel niet kunnen opeisen. Met een testament kunt u afwijken van de wettelijke verdeling. Bijvoorbeeld door te bepalen dat uw kinderen meteen bij uw overlijden een geldsom in handen krijgen. Of dat ze hun deel krijgen als uw partner naar een verzorgingshuis gaat.

Is er geen echtgenoot / geregistreerd partner of (klein)kind, dan gaat uw erfenis naar de familie in groep 2.

Groep 2

  • ouders;
  • broers en zussen. Is een broer of zuster verleden? Dan erven diens kinderen samen het erfdeel van hun ouder (en zo verder).

Zijn er geen familieleden meer in groep 2? Dan gaat de nalatenschap naar familie in groep 3.

Groep 3

  • grootouders;
  • ooms en tantes. Is een oom of tante verleden? Dan erven diens kinderen samen het erfdeel van hun ouder (en zo verder).

Groep 4

  • Overgrootouders;
  • oudooms en oudtantes.  Is een oudoom of oudtante verleden? Dan erven diens kinderen samen het erfdeel van hun ouder (en zo verder).

Lukt het niet om familie op te sporen? Of meldt niemand zich? dan bewaart de staat de nalatenschap twintig jaar. Daarna gaat de  nalatenschap naar de staat.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wettelijk erfrecht of wilt u een testament laten opstellen? Onze notarissen helpen u graag met het opstellen van een testament.