Een hypotheekakte dient u altijd te laten opstellen door een notaris. Vervolgens neemt de notaris het document met u door, waarna de notaris, uzelf en een vertegenwoordiger van de geldverstrekker de hypotheekakte ondertekenen. Naast de hypotheekakte heeft u voor de (ver)koop van een pand een koopovereenkomst en leveringsakte nodig. Ook deze stelt de notaris voor u op.

  • Meer dan 45 jaar ervaring
  • Vrijblijvende advisering en offerte
  • Eerlijke en heldere communicatie

Voor meer informatie over de hypotheekakte en leveringsakte neemt u contact met ons op. Bel met het secretariaat van notariskantoor Bellaar via 020 641 6003 of klik op onderstaande buttons.

Afspraak maken Offerte aanvragen

Kosten hypotheekakte

Omdat alleen een notaris bevoegd is om een rechtsgeldige hypotheekakte op te stellen, betaalt u de kosten voor een hypotheekakte altijd aan de notaris. Vraag een offerte aan bij ons kantoor en u ontvangt zo spoedig mogelijk een prijsopgave.

Hypotheek afsluiten

Voordat u naar de notaris gaat voor een hypotheekakte dient u zelf een hypotheek af te sluiten bij een hypotheeknemer, ook wel geldverstrekker genoemd. Zodra beide partijen het eens zijn over de hoogte van de hypothecaire lening, de rente en de voorwaarden, gaat u naar de notaris om de hypotheek wettelijk vast te laten leggen.

Wat staat er in een hypotheekakte?

Een hypotheekakte dient als bescherming van de hypotheeknemer (de bank). Er staat in dat u een lening (hypotheek) krijgt van de geldverstrekker waarmee u een pand koopt. De hypotheekakte bevat onder andere:

  • Een omschrijving van het pand
  • De hoogte van de hypotheek
  • De manier waarop u de hypotheek aflost
  • De hoogte van de hypotheekrente
  • De algemene voorwaarden van de geldverstrekker
  • De verplichting voor het verzekeren van de woning

De notaris zal de akte met u doornemen, zodat voor u duidelijk is waar u voor tekent.

Inschrijving in het Kadaster

Zodra de hypotheeknemer en u als hypotheekgever akkoord gaan met de akte, dan ondertekent u deze. Ook de notaris zet een handtekening om het document rechtsgeldig te maken. Vervolgens schrijft hij de hypotheekakte in bij het Kadaster, een register van alle Nederlandse onroerende zaken.

Heeft u altijd een hypotheekakte nodig?

Wanneer u een hypotheek nodig heeft om uw pand te kopen, heeft u altijd een hypotheekakte nodig. Als u een lening afsluit om een huis te kopen, dan zal de bank waar u uw lening afsluit daar iets voor terug willen. Namelijk de zekerheid dat u voldoet aan uw verplichtingen. Om die zekerheid te krijgen, vraagt de bank u uw huis als onderpand te geven. Als u de rente en de aflossing van de lening niet meer betaalt, dan mag de bank uw huis verkopen en met de opbrengst de schuld aflossen.

Goed geadviseerd en de hypotheekakte en overdrachtsakte waren snel opgesteld. Onduidelijkheden werden goed toegelicht.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst stelt de notaris op zodra de koper en verkoper van een pand overeengekomen zijn over de voorwaarden van de verkoop. De koopprijs en de ontbindende voorwaarden staan hierin vermeld. Na het tekenen van het voorlopige koopcontract heeft u drie dagen bedenktijd waarin u nog van de koop kunt afzien. Ook is het mogelijk dat de koop niet doorgaat, omdat er niet wordt voldaan aan de ontbindende voorwaarden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de koper de financiering niet rond kan krijgen.

Leveringsakte

De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, is een document voor de overdracht van de woning. Het beschrijft de overdracht van de woning van de vorige eigenaar naar u als nieuwe eigenaar. De afspraken die zijn opgenomen in het voorlopig koopcontract staan hierin vermeld, evenals de huidige eigenaar van het pand, de koopovereenkomst inclusief prijs en ontbindende voorwaarden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het laten opstellen van een hypotheekakte of kunnen we u ergens anders bij helpen? Bel dan met notariskantoor Bellaar in Amstelveen via 020 641 6003 of vraag direct een offerte aan voor uw hypotheekakte via onderstaande button.

Afspraak maken Offerte aanvragen