Op het gebied van onroerende zakenrecht worden alle voorkomende diensten verleend, waarbij ondermeer gedacht moet worden aan:

  • overdrachten van woningen, bedrijfsgebouwen, landerijen en schepen
  • vestiging van hypotheken en geldleningen
  • vestiging van beperkte rechten zoals opstal en erfpacht
  • splitsing van woon- en bedrijfsgebouwen in appartementsrechten
  • opstellen van een hypotheekakte

Neem contact op met de notaris

De notarissen van Bellaar zijn gespecialiseerd in onroerend goed. Heeft u vragen over de aankoop van een woning of zakelijk pand, het ondertekenen van het koopcontract of andere zaken die te maken hebben met onroerend goed? Neem dan contact met ons op of bekijk meer informatie.