Op het gebied van onroerende zakenrecht worden alle voorkomende diensten verleend, waarbij ondermeer gedacht moet worden aan:

  • overdrachten van woningen, bedrijfsgebouwen, landerijen en schepen
  • vestiging van hypotheken en geldleningen
  • vestiging van beperkte rechten zoals opstal en erfpacht
  • splitsing van woon- en bedrijfsgebouwen in appartementsrechten

 

Meer informatie >